Yrkesroll och biblioteksverksamhet

Idag har jag ägnat tid åt att läsa två helt olika texter om bibliotekariers kompetenser och biblioteksverksamheter. Den ena texten är en mer än trettio år gammal bok om länsbiblioteksverksamhet ”Boklåda, bokbuss, bokbåt; Fyra decennier länsbibliotek i Stockholms län” Den andra texten är den avslutande rapporten som DIK:s arbetsgrupp om bibliotekariens framtida yrkesroll tagit fram.

Det finns egentligen inga likheter mellan dessa texter men för mig blir nedslaget i bibliotekens historia bakåt i tiden en intressant påminnelse om den tid som varit och en skildring av dåtidens biblioteksverksamheter och yrkesroller.

Den färska rapporten från DIK anger riktningen framåt för biblioteken och bibliotekarien. Systematiskt redogör den för olika områden, perspektiv och kompetenser som biblioteksmedarbetare behöver för att hantera den komplexa kontext som biblioteken befinner sig i.

Rapporten är intressant i sin helhet och borde passa mycket bra för diskussioner på många olika bibliotekstyper. Den tar inte så lång tid att läsa men det finns många spår att gå vidare med. Jag tänker också att det finns stora likheter med våra olika bibliotekstyper men vi har fokus på olika områden beroende på var vi arbetar.

Jag tar med mig många saker från rapporten och följande meningar i rapporten vill jag lyfta fram eftersom de anger riktningen framåt och som jag finner extra angelägna för mina områden:

”..förmåga att förankra deltagandeaktiviteter i det lokala samhället och arbeta kontaktskapande, samt att ha modet att synas och höras.”

”Kunskaperna i att möta vuxna och barn med olika typer av läshinder, läsmotstånd och funktionshinder behöver också utvecklas”

”Deltagarkultur måste genomsyra organisationens grundläggande ideologi och arbetssätt och ta sig i uttryck i en stor öppenhet för medarbetarnas egna initiativ och entreprenörskap.”

”kompetens om den digitala tekniken och arenorna”

”De behövs kompetens inom marknadsföring och management.”

”Hur ser det läsfrämjande arbete ut som utgår från det vidgade textbegreppet?”

”från lärarstyrd undervisning till elevcentrerade arbetssätt”

En eloge till alla i arbetsgruppen som arbetat med den här rapporten och som klokt beskriver, reflekterar och problematiserar kring den viktiga kompetensen/kompetenserna.

Blev också hedrad över att stå med i den särskilda tacklistan på slutet i rapporten.

Annonser

2 thoughts on “Yrkesroll och biblioteksverksamhet

  1. Tack Cecilia, för din kommentar till rapporten! Roligt att det känns som om det finns spår att gå vidare med. För det här är ju egentligen bara ett slags spaning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s