Kvalitétsprocesser och självvärdering

I veckan hade jag möjlighet i att delta på en länsbibliotekskonferens  med personal från Sveriges alla länsbibliotek, konferensen ägde rum i trevliga Söderköping. Eftersom jag om ett par veckor börjar som utvecklingsledare på regionbibliotek Stockholm var det här ett tillfälle att nätverka och få en förståelse kring vad länsbiblioteken i Sverige arbetar med och vad som är på gång. Konferensen hade tre olika teman och såväl Framsidan som Bibliobuster har bloggat om delar av konferensen. Jag vill därför fokusera på Elisabet Ahlqvists presentation kring Kungliga bibliotekets (KB) kvalitétsmodell som en utgångspunkt för de kvalitétsarbeten som ska bedrivas i samverkan mellan olika biblioteksenheter och KB.

Kvalitetsarbeten och utvärderingsarbeten av olika slag är ju något som vi på biblioteken sysslar med mer eller mindre och på olika sätt. Alla har sina egna referensramar och tankar kring vad kvalitet är, Elisabet Ahlqvist började sin föreläsning om att prata generellt om vad kvalité är och innebär. Hon konstaterar  att det är subjektivt, kontextberoende och komplext. Kunden är central i allt kvalitétsarbete som görs och det är viktigt att skaffa sig kunskap om sina kunder. Ahlqvist konstaterar att en tjänst skapas i interaktivitet med kunden och att tjänsten inte går att lagra utan är här och nu. Så mycket i våra verksamheter handlar om ögonblick som det gäller att ta tillvara på!

Elisabeth Alhqvist Foto: C. Bengtsson

Jag gillar att delta på konferenser där det samtidigt twittras om innehållet och det uppstod bland annat en backchanneldialog om kund är det rätta ordet att använda för bibliotekens låntagare och flera andra förslag framfördes. En intressant och viktig dialog.

Det finns en mängd olika parametrar kring kvalité såsom trovärdighet, kompetens, lyhördhet och tillgänglighet och kring alla dessa parametrar har vi kanske olika definitioner av de olika begreppen. Vi måste därför klargöra inför varandra hur vi ser på till exempel begreppet pålitlighet, vad menar vi med att vara pålitlig etc.? Elisabeth gick grundligt igenom olika aspekter av kvalité och allt det som hon pratade om resulterade  i en slutmodell kring hur kvalitetsarbete kan genomföras.

Modellen över kvalitetsprocesser tänker sig KB som en utgångspunkt för det gemensamma arbete som ska genomföras framöver. Modellen finns på sid 22 i slidesharen och den är ju ett sätt att systematiskt och strategiskt sätt att tänka, tala och arbeta med kvalité och medverkar till att vi kan prata i gemensamma termer kring kvalité och fortsatta förändringsarbeten.

Jag uppskattade att vi fick en fördjupad inblick och resonerande kring området. Modellen är applicerbar på många verksamheter och att arbeta med diverse kvalitétsarbeten och självvärderingar berör kärnan i alla biblioteksverksamheter nämligen mötena med våra ”kunder” och det behov och önskemål som de har av våra verksamheter.

I en amerikansk artikel  In the spirit of Benjamin Franklin:13 virtues of the next-gen librarian av: Andy BurkhardtCatherine R. Johnson och Carissa Tomlinson listar de 13 punkter kring framtidens biblioteksfokus och där punkt två lyder:

2. Flexibility—Change comes quickly and often; be prepared to adapt. 

Att kontinuerligt ägna sig åt reflexioner och självvärdering kring verksamheterna är en viktig del i verksamheter och inte något som är utöver det vanliga arbetet tänker jag.

KB:s tanke framöver är att modellen ska testa i liten skala och kontaktpersoner från länsbiblioteken ska tillsammans med KB tänka kring hur etc.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s