Kloka ord av Stig Dagerman

”Mitt liv är ingenting som skall mätas. Varken bocksprånget eller soluppgången är några prestationer. Ett människoliv är heller ingen prestation utan ett växande in mot fulländningen. Och det fulländade presterar ingenting, det verkar i vila.”

Stig Dagerman, ur Vårt behov av tröst är omättligt

Jag hittade citatet via SvD och Dagermansällskapet

Annonser

Föreläsningar om skolbiblioteksutveckling

Den senaste tiden har jag pratat en del om skolbiblioteksutveckling i ett par olika externa sammanhang. Jag har föreläst utifrån tre teman och beroende på målgrupp varierat fokus, de tre frågeställningarna har varit:
•Hur fungerar skolbiblioteken på Ekerö?
•Skolbiblioteket i skollagen, vad innebär det och vad händer framöver?
•Skolutveckling – skolbiblioteksutveckling

Här är ett par av de bilder som jag haft på de olika föreläsningarna: 

Kvalitétsprocesser och självvärdering

I veckan hade jag möjlighet i att delta på en länsbibliotekskonferens  med personal från Sveriges alla länsbibliotek, konferensen ägde rum i trevliga Söderköping. Eftersom jag om ett par veckor börjar som utvecklingsledare på regionbibliotek Stockholm var det här ett tillfälle att nätverka och få en förståelse kring vad länsbiblioteken i Sverige arbetar med och vad som är på gång. Konferensen hade tre olika teman och såväl Framsidan som Bibliobuster har bloggat om delar av konferensen. Jag vill därför fokusera på Elisabet Ahlqvists presentation kring Kungliga bibliotekets (KB) kvalitétsmodell som en utgångspunkt för de kvalitétsarbeten som ska bedrivas i samverkan mellan olika biblioteksenheter och KB.

Kvalitetsarbeten och utvärderingsarbeten av olika slag är ju något som vi på biblioteken sysslar med mer eller mindre och på olika sätt. Alla har sina egna referensramar och tankar kring vad kvalitet är, Elisabet Ahlqvist började sin föreläsning om att prata generellt om vad kvalité är och innebär. Hon konstaterar  att det är subjektivt, kontextberoende och komplext. Kunden är central i allt kvalitétsarbete som görs och det är viktigt att skaffa sig kunskap om sina kunder. Ahlqvist konstaterar att en tjänst skapas i interaktivitet med kunden och att tjänsten inte går att lagra utan är här och nu. Så mycket i våra verksamheter handlar om ögonblick som det gäller att ta tillvara på!

Elisabeth Alhqvist Foto: C. Bengtsson

Jag gillar att delta på konferenser där det samtidigt twittras om innehållet och det uppstod bland annat en backchanneldialog om kund är det rätta ordet att använda för bibliotekens låntagare och flera andra förslag framfördes. En intressant och viktig dialog.

Det finns en mängd olika parametrar kring kvalité såsom trovärdighet, kompetens, lyhördhet och tillgänglighet och kring alla dessa parametrar har vi kanske olika definitioner av de olika begreppen. Vi måste därför klargöra inför varandra hur vi ser på till exempel begreppet pålitlighet, vad menar vi med att vara pålitlig etc.? Elisabeth gick grundligt igenom olika aspekter av kvalité och allt det som hon pratade om resulterade  i en slutmodell kring hur kvalitetsarbete kan genomföras.

Modellen över kvalitetsprocesser tänker sig KB som en utgångspunkt för det gemensamma arbete som ska genomföras framöver. Modellen finns på sid 22 i slidesharen och den är ju ett sätt att systematiskt och strategiskt sätt att tänka, tala och arbeta med kvalité och medverkar till att vi kan prata i gemensamma termer kring kvalité och fortsatta förändringsarbeten.

Jag uppskattade att vi fick en fördjupad inblick och resonerande kring området. Modellen är applicerbar på många verksamheter och att arbeta med diverse kvalitétsarbeten och självvärderingar berör kärnan i alla biblioteksverksamheter nämligen mötena med våra ”kunder” och det behov och önskemål som de har av våra verksamheter.

I en amerikansk artikel  In the spirit of Benjamin Franklin:13 virtues of the next-gen librarian av: Andy BurkhardtCatherine R. Johnson och Carissa Tomlinson listar de 13 punkter kring framtidens biblioteksfokus och där punkt två lyder:

2. Flexibility—Change comes quickly and often; be prepared to adapt. 

Att kontinuerligt ägna sig åt reflexioner och självvärdering kring verksamheterna är en viktig del i verksamheter och inte något som är utöver det vanliga arbetet tänker jag.

KB:s tanke framöver är att modellen ska testa i liten skala och kontaktpersoner från länsbiblioteken ska tillsammans med KB tänka kring hur etc.

Mellan nätskepticism och digital delaktighet

Just nu pågår det en dialog om nätets betydelse och ickebetydelse. Om nackdelarna och backsidorna med att vara uppkopplad och aktiv i olika sociala forum och debatter och vilken betydelse internet kan ha för politiken och samhället eller inte ha.

Ett visst mått av nätskepticism tycker jag känns sunt sveper in över oss och att reflektera kring vad vi gör med vår tid, hur vill lever, ta hand om varandra och ser till de viktiga i livet istället för att jämnt och ständigt vara uppkopplad och aktiv på nätet.

Men en annan del av mig blir frustrerad till exempel när Eva-Karin Gyllenberg i dagens DN den 10/9 förklarar varför hon inte finns på facebook i inlägget Väga vägra facebook. Hennes krönika gör mig oroad. Jag vill tro och jag tror att den kommunikation, nätverkande och dela med sig kulturen som finns på t.ex. twitter, google+ och andra forum är viktig på många olika sätt.

Jag kan ju bara prata utifrån mig själv och mina erfarenheter men genom att jag är digitalt delaktig i olika sociala forum har det lett till att jag har fått ett stort nätverk av personer från mina egna verksamheter men även utifrån, lärande och omvärldsbevakning är en naturlig del i min arbetsvardag (jämfört med hur det var innan) jag ägnar mig mer naturligt åt reflexion och självvärderingar kring det som jag gör och åstadkommer (och mycket av de blir så småningom blogginlägg) och jag har möjlighet att säga och pröva mina tankar. Twitter ger också mervärden åt t.ex. konferenser genom de backchanneldialoger som uppstår och är viktiga. Den virala marknadsföringen för sina verksamheter är också viktig. Jag skulle kunna rabbla upp ännu fler effekter och tankar kring sociala medier men ids inte.

Jag tror inte på att ställa sig utanför nätet leder till något positivt, däremot tror jag på att vara delaktig men att själv välja när man vill vara aktiv och att ställa frågan till sig själv vad man helst gör av sin tid. Ibland kanske en kväll på twitter både lockar och ger mer än att hänga i TV-soffan eller så kan man ägna sig åt både och 😉 En annan dag kanske promenad med vännen är att föredra.

Brit Stakston förklarar bra i sitt inlägg kring vikten av att digitala och analoga värderingar måste mötas  Ja, så här tänker jag just nu, få se hur det utvecklar sig framöver men mina digitala fotspår är inget jag ångrar, tvärtom.

Foto: C. Bengtsson