Ögonblickspedagogik

Tänker på alla ögonblicksmöte som som äger rum på bibliotek, skolbibliotek, skolor och sjukhus med mera varje dag, varje stund.

Ögonblick som kräver närvaro, medvetenhet och koncentration. Tiden är bara just då. Att kunna ta tillvara på en elevs specifika önskemål och att se och bekräfta eleven  är inte alltid  så lätt. Ändå så tror jag på kraften, energin och möjligheterna just i ögonblicken. Och att det som behövs för att fånga det är just 100% närvaro – ögonblickspedagogik helt enkelt!

Annonser

Bloggen Enligt O

Det är Bloggkärleksvecka och det finns så många underbara bloggar och bloggskribenter i vårt land som betytt mycket för mig på olika vis. Men mitt val idag (kanske blir fler inlägg i veckan) är bloggen Enligt O. Skribent är läraren mm. Linda Odén. Hon skriver själv att bloggen är ”en spretig blogblogg med lärartouch” Det finns många bokbloggar, ibland för många men Linda lyckas att ha en stor bredd,  personlighet, lagom långa inlägg och med hög aktivitet kring litteratur hon läst, vill läsa och utmana sig själv med.

Så kort och gott en bokblogg som ger mersmak!

Att synliggöra skolbibliotek

Att dagligen arbeta med att synliggöra skolbibliotekens alla möjligheter är en stor del av mitt arbete som skolbibliotekssamordnare (och skolbibliotekarie) Ibland blir jag trött på att på olika vis kommunicera, göra PR och visa på möjligheterna men sedan ett par år tillbaka brukar jag tänka att det är en del av mitt arbete oavsett om jag är skolbibliotekssamordnare eller skolbibliotekarie. Det ingår i mina uppdrag att på olika vis synliggöra och ge min bild av vad ett skolbibliotek är och skulle kunna vara och jag använder olika kanaler för olika syften. Till exempel:

  • Ett par gånger per läsår skickar jag brev till föräldrarna på den skolan där jag arbetar och berättar om vad jag gör och tänker kring skolbibliotek.
  • Varje vecka uppdaterar vi vår gemensamma skolbiblioteksblogg i kommunen där vi berättar om våra verksamheter.
  • Varje vecka gör vi också statusuppdateringar på facebook om diverse händelser och tips.
  • Vid större evenemang och arrangemang skriver vi pressreleaser och inbjuder särskilt vår lokaltidning.
  • De senaste åren har vi också föreläst en del om våra verksamheter vilket synliggjort oss på olika sätt och för olika grupper.
  • Vi skickar även regelbundet info till lärare, rektorer och andra i vår kommun och när vi deltar på interna möten så synliggör vi ju skolbiblioteken genom att vi är närvarande.
Jag tror att vi helt enkelt måste se kommunikation som en del av vårt dagliga arbete och att det ingår till skillnad från vissa andra yrkesgrupper som inte behöver synliggöra sina verksamheter.                                                                                           
En bra bieffekt av att vi arbetat så mycket med att dela med oss av det vi gör är att vi har fått många att nätverka med på olika sätt. Vi har en känsla av att vi har bidragit till en ökad förståelse för skolbibliotek i vår egen kommun och delvis externt MEN framför allt har arbetet med att kommunicera skolbibliotek bidragit till att vi lättare kan argumentera, motivera och berätta om allt det som händer i skolbiblioteken och allt det är värt att berätta om med egna ord!

Tankar från biblioteksdagarna i Visby 2011

”På väg hem från biblioteksdagarna känner jag mig uppfylld. Jag tror på bibliotekens framtid och det har varit mycket givande att få nätverka  i fantastiskt vackra Visby!”

Jag hade i år möjligheten att få delta på biblioteksdagarna i Visby. Mitt deltagande präglades framförallt av att jag höll i två föreläsningarna om skolbiblioteksutveckling. Det är en anspänning och mycket förberedelser för att sammanlagt tala 2 X 40 minuter men jag är nöjd med min insats.

Däremellan hann jag med att delta på några seminarier och om jag ska nämna tre tendenser i konferensen ur mitt perspektiv (jag snor idén från avslutningen på biblioteksdagarna) så kommer hållbart samhälle som första punkten. Hur kan biblioteken vara delaktiga i att skapa ett hållbart samhälle ur olika aspekter och vad innebär hållbarhet? Jonas Söderholm doktorand vid högskolan i Borås berättade om bibliotek i USA (Berkeley) som lånar ut verktyg till sina medborgare. Jonas reflekterade över vad lånandet innebär för hur man betraktar varandra och sitt eget samhälle och pekade på många positiva bieffekter. Bibliotek har en bra grund att stå på när det gäller att utveckla hållbarhetsaspekter.

Den andra tendensen jag vill lyfta fram är Digital delaktighet.  Det genomsyrade konferensen på olika sätt t.ex. var det många som twittrade vilket verkligen gav ett mervärde åt konferenser. Jag gillar de metadialoger som förs på twitter under konferenser. Flera av seminarierna betonade vikten av att vara digital delaktig och att bibliotek kan ha en viktig uppgift att ge samhällsmedborgarna ökad närvaro i de digitala världarna och en större informationsmedvetenhet. Att vi som jobbar på bibliotek är digitalt delaktiga anser jag är den viktigaste förutsättningen för våra möjligheter till förändringsarbeten.

Mitt tredje ord är medarbetarskap som bland annat Elsebet Tanks, Johanna Hansson och Elisabeth Aldstedt berörde i sitt seminarium om ledarskap. Även R D Lankes trycker på medarbetarnas uppgift att vara medskapande i att utforma ett bibliotek som gör skillnad i samhället och för medborgarna. Jag tror på all den kraft och kompetens som finns i bibliotekssverige och att ledarskap och medarbetarskap går hand i hand precis som de tre cheferna påpekade under sin föreläsning.

För övrigt så tycker jag att det varit så härligt att få samtala, nätverka och mötas med bibliotekskollegor från hela Sverige. Extra roligt var det att träffa de som jag tidigare mött i de digitala världarna. Vill också tacka Elisabeth Ahlqvist, KB för givande samtal!