Kunskaper om världen, kunskaper i världen

Det finns inga enkla vägar och svar på hur vi ska utforma en optimal skola för elevers maximala vägar. Och det finns inte en väg att gå utan en mångfald.

Igår genomförde  lärarnätverket i en proppfull sal en debatt om  Kunskap för framtiden. Sven Liedman, Stefan Fölster,  Lars Benon och en  lärarpanel med Lisa Eklöv, Mats Pettersson och Sevilay Brännström samtalade kring skola, lärande, kompetenser och motivation med mera. Jag uppfattade det som att det i grund och botten är eniga om skolans ansvar att lära elever så mkt som möjligt och med bästa resultat men att det är oeniga i frågan om hur detta ska göras och var de största utmaningarna finns.

Stefan Fölster betonade behovet av att kommunen tar ett övergripande större ansvar för skolorna och skolornas ledning tar ett samlat grepp kring behov och satsningar.

Sven Liedman fokuserar på lust, lek och intresse att lära. Jag gillar ju Liedmans tankar men tycker att det är svårt att sammanfatta alla hans klokheter utan hänvisar istället till den artikel om Sven Liedman som Stefan Pålsson skrivit.

Jag gillade också Lars Benons åsikter och tankar. Han är rektor på Globala gymnasiet och hade många jordnära och bra tankar om hur vi ska skapa motivation hos elever och en relevant skola.  Han berättade att de intervjuer alla elever som vill börja på skolan. Hållbar utveckling, kreativitet, kritisk förmåga, tvärvetenskap och att använda teknik för att öka motivationen och lusten hos elever var trådar som Lars Benon tog upp. Jag gillade också hans tankar om framtidskompetenser som till exempel entreprenörskap, förmåga att leva i en hållbar global värld, digital kompetens och förmåga att samverka, nätverka och använda gruppers dynamik.

En i lärarpanel betonade också vikten av att skapa goda relationer till elever, att som lärare ha förmåga att lyfta elever, stärka deras självförtroende och  självkänsla. Hon hänvisade till Margareta Normell som skrivit flera böcker i ämnet. De andra i panelen höll med om vikten av att ge elever självförtroende, nyfiken och lust att lära. Egentligen är det nog det den viktigaste vägen att gå för att skapa optimalt lärande tänker jag!

Sammanfattningsvis var kvällen intressant, inget nytt sades egentligen och kanske att det inte var så framåtsyftande som jag förväntat mig men å andra sidan är skolan och att arbeta i skolan oerhört komplext. Jag saknade också kvinnor i panelen, Ingrid Carlgren skulle egentligen delta men hade fått förhinder!

Jag tycker också att Patrik Hernvalls artikel i Computer sweden om att Skolan saknar visioner ger ytterliggare dimensioner åt ämnet Kunskap för framtiden!

Annonser

Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt

Rubriken är ett citat ur dikten Romanska bågar av Tomas Tranströmer. Jag tänker på den dikten när jag läser Stefan Pålssons inlägg på Omvärldsbloggen om Den andra digitala klyftan Artikeln ger mig en större förståelse för informationskompetens och lärande i vår tid. Och det i sig förändrar ju mig och min syn på lärande och bibliotek med mera.

I inlägget skriver Stefan Pålsson följande:

”Det globaliserade digitala samhället innebär helt andra villkor för tillvaron än industrisamhället och det är på tiden att detta även blir synligt i skolans värld….

Den digitala klyftan, det vill säga grundläggande datorkunskaper och tillgång till dator och Internet, är  i princip redan överbryggad bland barn och unga.  Men nu börjar en ny och ännu allvarligare klyfta med socioekonomisk och kulturell grund bli uppenbar.

Denna nya klyfta, som i rapporten kallas den andra digitala klyftan, rör de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att kunna dra nytta av teknikutvecklingen för sitt lärande och för att utveckla de kompetenser som blir allt viktigare i samhället.”

Ett viktigt inlägg att förhålla sig till i dessa tider då #merkateder intensivt debatteras.


Mina kvinnliga framtidsspanarfavoriter

Jag funderar kring vilka personer som är viktiga för min förståelse och kunskap kring framtidens skola, lärande och bibliotek.

Här kommer en lista på mina kvinnliga favoritspanare. Tillsammans är ni alla pusselbitar i det pussel som jag alltid mentalt försöker att lägga över nuläget och framtiden. Och förutom dessa har jag många, många fler som betyder mycket både män och kvinnor 🙂

  • Anna-Stina Takala, regionbibliotek Stockholm för att du under många år på olika sätt tänkt kring bibliotekens roller nu och i framtiden.
  • Ulrika Jonson på pedagogiskt center i Södertälje för att dina tankar sätter spår hos mig, ger mig en vidgad förståelse för lärande och IKT:s  möjligheter. Och en massa annat kring skola, elever och framtid.
  • Brit Stakston, Mediestrateg på JMW. För att du genom dina blogginlägg beskriver och analyserar hur sociala medier/internet förändrar våra sätt att leva, kommunicera och arbeta. Du sätter finger på varför den digitala delaktigheten är viktig och varför digitala och analoga värderingar måste mötas.
  • Anette Holmqvist, skolverket. För din kompetens, engagemang och framåtblickande kring källkritik, styrdokument och skolbibliotek med mera.
  • Kristina Alexanderson, projektledare på .se för att du konkretiserar hur ett lärande i en digital värld ter sig och ger för resultat för elevers livslånga lärande.
  • Anne-Marie Körling för att du påminner mig om att fokusera på det viktigaste nämligen barnen. Och för dina iakttagelser och språkglädje.
  • Christina Olin-Scheller. PD, Karlstad universitet. För din forskning med att läsa i en vidgad textvärld. Du representerar de viktiga forskare som jag ibland vänder mig till när jag behöver vetenskapligt stöd.
  • Alma Taawo, skolverket. För din kompetens, nyfikenhet och kunskaper om informationskompetens, lärresurser och digitala världar med mera.
  • Johanna Karlén, ikt-pedagog i Lund för att du klokt vrider och vänder på användadet av ikt i undervisningen, reflekterar och har ett jordnära perspektiv på saker och ting men med framtiden i sikten.
  • Anna Gustafsson Chen, bibliotekarie på TPB. För att du via dina tips på skönlitteratur vidgar min förståelse att leva i en global värld.

Att prata och att lyssna

Jag läser Mats Olsson inlägg på hans blogg Tysta tankar om att ibland prata för mycket och att anse att sina egna åsikter är de rätta. Klokt skriver han hur han tacklar det genom att försöka lyssna och vara tystare i sammanhang – låta andra prata.

Den här veckan har jag pratat extra mycket, stuckit ut hakan och hört min egen röst mycket. Kanske att en vecka i fjällen i en tyst miljö gjorde mig extra pratig men konsten och förmågan att lyssna och att ödmjukt respektera att det finns inte ett rätt svar, ja det är ibland en konst.

Twitter = relationer

Gör inte som jag. Följ inte varenda en som du tycker är intressant. Var strategisk, tänk efter varför du twittrar och vad du vill få ut, det är nämligen svårt att sluta följa folk. I alla fall tycker jag det. Hur som helst så gjorde jag det idag. Jag blippade bort och rensade rejält på twitter. Jag var helt enkelt tvungen. Att följa cirka 1200 personer och att vara inne på twitter endast ett par gånger per dag och då en kort stund går helt enkelt inte ihop. Inte i arbetsvardag där twitter ersatt mycket annat av min omvärldsbevakning.

Under mina år på twitter har jag lärt mig otroligt mycket, jag har lyssnat, lärt och nätverkat. Jag är otroligt tacksam men har nu bestämt mig för att lagom många att följa är cirka 800 och det grundar jag på att när jag följde 800 så var det ett lagom flöde av tweets.

Hur som helst vill jag idag den 8 mars hylla alla twitterinnor. Ni betyder mycket för mig och extra roligt med er som jobbar med skola och bibliotek. Så @majepp, @anna_kaya, @peleandran @elinhirschfeldt, @kringlan @plingan71, @alma_taawo, @Hannabiblio, @itpedagogtove, @opedagogen, @EliAhl, @elinwernestad, @tinyfeist, @PiaBorrman @ulrikajonson @MalinOgland @Kollakallan,@kalexanderson, @envackerdag och sist men inte minst @bibliobuster STORT TACK för alla era tweets och för att ni tar utrymme på twitter med era erfarenheter, tankar och kunskaper.