En seglats utan slut – tankar om utveckling

Jakten på framtidens skolbibliotek

För mer än ett år sedan kastade jag loss och gav mig ut på en seglats. Jag påbörjade det som jag då kallade för ”Jakten på framtidens skolbibliotek” Av olika anledningar var det en nödvändig resa och jag inser nu att det är en resa utan slut.

Det är ändå dags för avstämning och reflekterande kring vad jag egentligen sysslat med och vilka resultat det har lett till. Jag läser Jakten på framtidens skolbibliotek” igen och tycker att många av tankarna fortfarande är relevanta till exempel.

”Den sociala webben och webbverktyg förändrar våra sätt att kommunicera, presentera och lära. Skolbiblioteken bör anamma och använda sig av detta ännu mer. Kunskaper i informationsfärdigheter, källkritik och upphovsrätt blir allt mer viktigt och nödvändigt.”

Höjdpunkter under det gångna året

Förutom alla fantastiska möten med mina elever och det dagliga arbetet har jag fått uppleva många spännande, intressanta och roliga aktiviteter till exempel.

Skolbiblioteksföreningarnas monter på bok och biblioteksmässan                                         Hej skolan, dags att internetta! teachmeet, skolbibliotek 3.0 och                           studiebesöket på Åland mm.

En annan höjdpunkt är att jag tagit mig an twitter och jag tycker att det är ett ypperligt kommunikationsredskap med många bottnar och dimensioner. Många av de saker som jag fått vara med om hade inte blivit av om jag inte funnits på twitter!

Vad händer framöver?

Hösten blir spännande med olika händelser förutom de dagliga göromålen. Jag kommer att fortsätta inspirera och stödja ”mina” skolbibliotek utifrån deras egna förutsättningar och visioner. Tack vare utvecklingsbidraget från Svensk biblioteksförening kan vi förverkliga många av våra tankar och idéer.

Men först sommarlov!

Annonser

Lässommar i en vidgad textvärld

När jag var barn läste jag ofantligt mycket på sommarlovet. På stranden, på gräsmattan, i bilen till semesterstället och när det blev lediga stunder. Med stor nyfikenhet tar jag del av boktips riktade till barn inför sommarlovet. I dagens multimediala värld och med förändrade läs- och skrivvanor är jag lite extra nyfiken på om dessa perspektiv finns med i tipsandet och tänkandet kring sommarlovsläsning.

Forskaren Christina Olin-Scheller på Karlstads universitet forskar kring det hur digitala medielandskapet ändrar kraven på förmågan att läsa och att skriva. Hur kan hennes erfarenheter appliceras på våra drömmar om barn och ungdomars sommarlovsläsning? Ledighet ger möjligheter till mer läsning och längre stunder av sträckläsning osv. Är dock detta en romantisering av läsningen och lyfts det vidgade textbegreppet i dessa sammanhang?

Jag lyssnar på det senaste radioprogrammet Biblioteket special med barnbokstips. Ett mycket intressant och inspirerande radioprogram. De som berättar om sina boktips, tankar om läsningens betydelse under sommarlovet och böcker som följt dem genom livet gör detta mycket bra. Då och då intervjuas också barn som får ge sina bästa boktips. Jag gillar programmet men konstaterar att transliteracyperspektiven inte lyfts.

Jag önskar alla en härlig lässommar i en vidgad textvärld!

Sommarstrategier

Läser i en tidning en liten intervju med Jan Scherman. Han berättar om sitt jobb som han uppskattar mycket och gillar. En fråga handlar om hur han kopplar av, han säger något i stil med:

”Jag försöker tränga ut tankarna på mitt jobb på olika sätt, jag läser, ser på TV och gör diverse annat”

Jag fäster mig vi hans användning av tränga ut och jag tänker att det är det som jag vill åstadkomma under sommaren. Jag älskar mitt jobb. Jag känner stor tacksamt över att få arbeta med barn i en lärande organisation. Att få stödja och utveckla skolbibliotek. Jag gillar att nätverka och att få intellektuell stimulans men under sommarledigheten så vill jag vara i en annan tankevärld. Böcker ger mig resor och upplevelser i andra världar. Fysiska resor, möten och upplevelser ger mig något annat än vardagen och ger perspektiv. Så jag skaffar mig strategier för semestern, kanske låter det pretentiöst, tråkigt och kanske onödigt när det handlar om att bara försöka vara i nuet…? Efter någan vecka brukar lugnet och lunken infinna sig och det ser jag framemot!

En skön sommar önskar jag alla med ingredienser som gör en bra sommar just för dig! Tack för det gångna läsåret och allt som ni delat med er av till mig!

Att vara varandras stöd

Kronprinsessan Victoria säger i sitt tal vid slottet till svenska folket:

”Att känna ert stöd betyder mer för oss än ni någonsin skulle kunna förstå”

De orden går rakt in i mig och sätter ord på det som jag under de senaste åren allt mer förstått. Att ge varandra feedback, att förmedla och återkoppla till människor, elever, barn, kollegor, vänner, familj och släktingar osv. är A och O för mänskligt växande.

Jag tror att det är de små sakerna som gör skillnad för var och en av oss. Ett uppskattande leende, konstruktiv kritik eller ett par ord som får var och en av oss att växa.

Tystnaden talar för sig själv och ibland kanske en del tolkar det som det ett tecken på att något inte varit bra eller intetsägande. Jag är inte alltid så säker på det. Ibland är det svårt att ta sig tiden att ge feedback, ibland kanske tvekan finns och osäkerheten om vad personen ifråga tycker om återkopplingen. Det är helt enklare att vara tyst men kanske inte alltid den bästa vägen att gå.

Låt oss ge varandra mycket mera stöd, uppskattning och feedback än vad vi gör idag!

Livets mirakel

Inför barns upptäcksfärder i livet ska vi buga oss och möta varje barn där den befinner sig just då.

Inför naturens under och gilla gång ska vi vara tjänare och inte härskare.

Släpp tankarna fria, strunta i jante och glastak etc.

Låt alla få blomma och uppleva mirakel.

Fotografierna är tagna av mig själv i maj och juni månad 2010

Att reflektera i arbetet och att implementera forskningsresultat i det vardagliga arbetet.

Över en ensam lunchsushi läser jag en intervju med forskningsstrategen Cristina Robertson i Lärarnas nyheter. http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2010/06/09/vill-lara-larare-analysera-sjalva Artikeln innehåller många viktiga aspekter av yrkesutveckling och i det här fallet lärares. En viktig aspekt på kompetensutveckling är att fundera över sitt eget lärande och att analysera sig själva mm. Som så ofta kan jag översätta budskapen till att gälla även för bibliotekarier. Robertson pekar på vikten av att:

”kunna använda strategier hämtade från forskningen för att förbättra sitt arbete… Lärare behöver utveckla ett språk för sin tysta kunskap. De behöver teorier för att kunna tänka bättre om sin praktik. Och de behöver redskap och modeller för att bland annat kunna lära sig systematiskt av sina erfarenheter, reflektera tillsammans med andra och följa upp och utvärdera sitt arbete för att förbättra det.

Jag vill tro att detta är mycket väsentligt även för bibliotekarier och bibliotek, för verksamhetsutveckling och förbättrade resultat. 

Regionbibliotek Stockholm och utvecklingsledaren Malin Ögland har tillsammans med ett par andra drivit Defintly Maybe – eller Do the right thing. En kurs som strävar efter att ett professionellt förhållningssätt och utveckla deltagarens strategiska kompetens. http://www.regionbiblioteket.se/upload/regionbiblioteket/definitely/definitely%20maybe%202010.pdf :

Även Kristina Alexanderson skriver om lärares lärande ”Lärarna behöver kompetensutveckling om den egna kompetensutvecklingen.” http://www.kristinaalexanderson.se/?p=3077 

I sommar ska jag ägna mig åt att reflektera kring hur jag tillsammans med mitt nätverk av skolbibliotekarier systematiskt kan reflektera, använda befintlig forskning och lära om hur vi lär. Kanske starta en tidskriftsklubb, twinningprojekt eller auskultation!?

Bibliotek är inte böcker och sociala medier är inte facebook!

Drunknar bland alla högar av återlämnade böcker & upprepar mantrat ”bibliotek handlar inte om böcker” flertal gånger tyst för mig själv såhär i avslutningstider då alla ska återlämna medier.

Bibliotek handlar om kommunikation, berättelser och lärande. En mötesplats.

På samma sätt tänker jag att det finns en föreställning om att sociala medier = facebook och att nyttan av sociala medier främst är marknadsföring.

Nej, för mig håller inte detta. Såväl bibliotek som sociala medier innehåller så många olika dimensioner, som livet i sig. Ju mer vi lär oss, tränger in i saker och ting dessto mer komplext, användbart och fler dimensioner får saker och ting!