Sociala medier & omvärldsbevakning

Häromdagen hade jag äran att få prata om hur jag använder sociala medier för omvärldsbevakning och reflexion i mitt arbete för en grupp gymnasiebibliotekarier. Det var roligt att få träffa dem och få berätta om min resa i dessa världar. Här är min presentation:

Annonser

Konsten att bli förstådd

Idag har jag inte hunnit vara aktiv på twitter men de få stunderna då jag kikade in hittade jag så mycket intressant. Det började med ett blogginlägg av YBC:s skolledare Hans Rehnman: http://youngbusinesscreatives.wordpress.com/2010/02/23/nystart-av-bloggen-med-richard-gerver/ I inlägget skriver han om R. Gerver som enligt Hans är en ”kraftfull och karismatisk skolvisionär som inte bara TALAR om att skolor måste förändras och som inte bara SÄGER att det är dags att tänka om, utan som också har GJORT något, som har en konkret, framgångsrik verksamhet att visa upp” Richards budskap är:

Den skola som vi ser på allt för många håll är helt enkelt en plats som saknar relevans för allt för många barn och ungdomar. Och dessutom förbereder den inte heller eleverna för framtiden på ett särskilt bra sätt. – Därför måste skolan förändras.

Även Kristina Alexanderson skriver om R. Gerver i ett blogginlägg från ett seminarium anordnat av Computer Sweden. http://www.kristinaalexanderson.se/?p=1646

Som skolbibliotekarie är jag ju helt med på tankegångarna kring att skolan bör förändras och i de riktningarna som blir allt mer tydliga och kommer från allt fler håll. Del vill säga ökad datortillgång i skolan och allt vad det leder till. Det var därför med stort intresse som jag tog mig an Pers inlägg om ”Skolbibliotekarien och Internet” där han resonerar kring detta mm. Han börjar inlägget med att skriva: En pedagog i strikt mening är en lärare. En bibliotekarie i strikt mening är en bokexpert. Per förmedlar intressanta tankar men det stämmer inte med min bild av vad ett skolbibliotek är och ska vara: http://infontology.typepad.com/omsesid/2010/02/skolbibliotekarien-och-internet.html 

För mig finns det inget konstigt med den utvecklingen som skolan förhoppningsvis går emot och i en sådan skola är ett skolbibliotek en självklar plats. Huruvida vi är bokexpert, kallar oss skolbibliotekarier eller ngt annat är visserligen viktigt och särskilt för de som inte har kännedom om vad ett skolbibliotek skulle kunna vara men för mig är fokus på eleverna, deras lärande och framtid. Jag blev därför glad när det kom ett mail från Fredrik Ernerot som sammanfattar min vision av framtidens skola/skolbibliotek: 

Lärandet kommer med andra ord att ske på den plats som eleven själv önskar, likaså kommer lärande ske då eleven själv väljer att genomföra arbetet (modellen känns igen från gymnasie- och universitetsstudier av idag). Skolbiblioteken kommer därför att fungerar både som en verksamhet externt, utanför skolans väggar, där elevens behov finns, samt rent socialt, på särskilt belägen plats, då skolbiblioteken kommer att vara en socialt viktig mötesplats – För lust och lärande!”
 http://nyponforlag.e-mailing.se/17836/0/39e9a576-db55-4bdb-9c1f-a33f185b701d/Nyhetsbrev1/Intervju-med-Fredrik.html

Det är inte så lätt att alltid bli förstådd men jag tror att vi i grund och botten vill ungefär samma saker med framtidens skola/skolbibliotek!

Twitteridentiter

Ett inlägg på twitter idag från @NoraGreta (=Anna-Stina Axelsson) fick igång mina tankar kring twitter.Tweeten löd: Är nyfiken av mig, ni bibliotek som twittrar nya titlar i katalogen, är det många som klickar på era länkar? Ngn som vet? Inlägget ledde till en diskussion kring detta mm. För mig slutade inte tankarna kring twitter där utan satte igång mina tankar kring vem jag företräder när jag twittrar. Vissa företag, organisationer, skolor och bibliotek mm. twittrar genom och åt dess arbetsgivare. Ibland blir det bra och ibland lite konstigt. För er som vill läsa mer om detta, hänvisar jag till Bibliobusters utmärkta inlägg kring detta (läs även kommentarerna!)  http://bibliobuster.wordpress.com/2010/02/01/twitterstrategier/#comment-1675

Nu ska jag komma till det som jag vill ha sagt. När jag twittrar som @cebris8 gör jag det i egenskap av alla de olika roller som jag har i min vardag, det innebär följande:

– Ibland är jag skolbibliotekarien som berättar om vad alla mina 300 fantastiska elever säger, gör och inte gör.

– Ofta är jag skolbibliotekssamordnaren Cecilia som söker kunskap, omvärldsbevakar, nätverkar och använder twitter som en stor brunn att ösa ur och själv fylla på.

– Då och då är jag styrelseledamot i skolbiblioteksföreningen öst på twitter. I sådana sammanhang puffar jag för vår blogg, aktiviteter och föreningen/föreningarna.

– Varje dag är jag kollega till biblioteksfolk, pedagoger och andra med samma intressen och verksamheter som mig själv.

Men mest av allt är jag jag en nyfiken, omvärldsbevakande människa med en fot i skolvärlden och en fot i bibliotekssektorn och som tycker att twitter är ett härligt cocktailparty att få ta del av. Och det är alltid möjligt att delta på partyt, dygnet runt!

Jag trodde att jag jagade framtidens skolbibliotek, jag hade fel!

För ett år sedan bestämde jag mig för att tänka, bevaka och reflektera kring framtidens skolbibliotek. Jag gav mig ut på en resa utan ändhållplats men med vissa mål om vad jag ville få reda på. Jag har haft ett fantastiskt år. Jag har nätverkat, samverkat, omvärldsbevakat, lärt mig en otroliga massa saker och fått många insikter. På kuppen har jag också blivit bekant med en massa spännande, intressanta och inte minst trevliga människor. Jag trodde att jag jagade framtidens skolbibliotek, jag hade fel! Ett skolbibliotek är en del av en skola och det finns mer eller mindre bra skolor och mer eller mindre bra skolbibliotek. Om vi inte ser till helheten blir inte heller slutresultaten bra!

Under året har jag nått många insikter om vilka faktorer jag tror är ett vinnande koncept i en skola där fokus är eleverna, lusten att lära, ta ansvar för sitt eget lärande och en skola med stor kreativitetet och glädje. Ett skolbibliotek/skolbibliotekarien kan verkligen bidra till allt detta! Ville bara förmedla att jag hädanefter inte jagar framtidens skolbibliotek utan något mycket större, svårare men ändå så självklart.

Det ultimata skolbiblioteket

Ett blogginlägg om källkritik på utmärkta Kristina Alexandersons blogg www.kristinaalexanderson.se/?p=1423 fick mig att vilja skriva om det ultimata skolbiblioteket. Hon avslutar inlägget med följande mening ”Läraren och skolbibliotekarien arbetar tillsammans och tränar eleverna söka, värdera och tolka information, att samarbeta och att utveckla sin förståelse av problemställningar och frågor” Jag tänker att det självklart är visionen om hur det bör se ut när det gäller källkritik mm. Jag kände att det var dags att skriva om det ultimata skolbiblioteket i den ultimata skolan och där jag lyfter fram alla aspekter av ett skolbibliotek. I ett annat inlägg kan jag skildra mina tankar om vägen till dit. Hur ser ert drömskolbibliotek ut?

Min vision om det ultimata skolbiblioteket

 – Ett skolbibliotek är en pedagogisk funktion i skolan. Funktionen är viktigare än lokalen.

 – Skolbiblioteket är bemannat och tillgängligt av kompetent personal helst dygnet runt : ) men åtminstone alla skolvardagar. De administrativa uppgifterna för skolbibliotekarien är minimala.

 – Samverkan mellan skolbibliotekarien och pedagogerna är mycket nära och varandras kompetenser tas tillvaro. Det finns en samstämmighet över vilka mål som ska uppnås och av vem. Profession etc. är inte viktigt, elevens lärande är det står i centrum.

 – Skolbiblioteket är involverade och integrerade i strävan att eleverna ska få med sig källkritiska, upphovsrättsliga och informationsfärdiga perspektiv i alla ämnen.

– Skolbibliotekarien/skolbiblioteket erbjuder en miljö för eleverna att skapa och producera kunskap, information och arbeten.

– Skönlitteratur i olika format finns att låna och skolbibliotekarien inspirerar eleverna till läsning och reflexion kring läst litteratur i olika format.

 – Skolbiblioteket är en mötesplats för tankar, idéer och åsikter över generationsgränser, etniciteter och kön.

– Skolbiblioteket är interaktivt och inbjuder till stor delaktighet.

– Skolbiblioteket har de senaste digitala verktygen och teknik som efterfrågas och används.

 – Skolbiblioteket är en kulturell arena med möjligheter till eget skapande och att få ta del av kulturella upplevelser i olika former.

– Ett skolbibliotek finns också som ett virtuellt skolbibliotek, tillgängligt dygnet runt. Som det här t.ex. http://springfieldlibrary.wikispaces.com/

”The library is an arena of possibility, opening both a window into the soul and a door onto the world.” Rita Dove, US Poet Laureate 1993-1995

Tack, Kristina Alexanderson! 

P.S Det som jag skriver i detta inlägg står jag personligen bakom och därmed inte min arbetsgivare.

Lärandets mirakel

Min underbara lilla/stora sexåring ljudar fram ord för ord ur boken ”Nya skridskor” Jag hejar på och tänker att detta är mirakel som sker. En stund senare när jag lagat mat och diskat kommer min son in i köket och säger  -mamma, jag har gjort en bok. En bok säger jag, spännande om vad? Det handlar om en pojke som ska gå till frisören och klippa sig och på vägen möter han en gubbe. Martins text och bilder från sagan                                                                                                                                                                                     Samma kväll när det verkligen är läggdags för länge sedan kommer dagens alla funderingar från min sexåring i rask takt. Hur stor är en stjärna? Vad händer om man skulle bli av med tungan, kan man liksom sätta in en plasttunga i munnen? Hur bildas istappar och  mamma berätta om när du var barn. Min son vill skriva, läsa, fantisera och få reda på saker och ting. Jag tänker att jag upplever lärandets mirakel en vanlig vardag.

Och så bra det är att jag har nära till att låna böcker på bibblan om stjärnor, kroppen, vatten och allt annat som jag inte har svar på men som vi tillsammans kan ta reda på.